Mgr. Iva Dadáková

Bachelor's thesis

Subaerické sinice/cyanobakterie v Národním parku Slovenský ráj (Slovensko) - druhová diverzita, ekologie a taxonomie

Subaerial cyanophytes/cyanobacteria in National Park Slovak Paradise (Slovakia) - species diversity, ecology and taxonomy
Abstract:
V této práci se věnuji studiu subaerických sinic v NP Slovenský raj v roklinách Prielom Hornádu, Kláštorská roklina, Piecky, Malý a Velký Kysel', Sokolia dolina, Kysel' a Suchá Belá. V práci je zahrnuta literární rešerše věnující se studiu a ekologii subaerofytických sinic. V praktické části bakalářské práce se věnuji sběru, kultivaci, determinaci, dokumentaci a molekulární analýze subaerických sinic …more
Abstract:
The thesis is focused on the study of subaerial cyanobacteria in the National Park Slovak Paradise, collected in the chasms of Prielom Hornádu, Kláštorská roklina, Piecky, Malý and Velký Kysel', Sokolia dolina, Kysel' and Suchá Belá. The study includes a literature review briefly summarizing our knowledge of subaerophytic cyanobacteria. The practical part involves field sampling, cultivation attempts …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 30. 4. 2014

Thesis defence

  • Date of defence: 18. 6. 2014
  • Supervisor: RNDr. Jan Mareš

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta

Masaryk University

Faculty of Science

Bachelor programme / field:
Ecological and Evolutionary Biology / Ecological and Evolutionary Biology