Martin Ďuricha

Diplomová práce

Srážkoodtokové modelování na příkladu povodí Bečvy

Rainfall-runoff modeling on Bečva basin
Abstract:
Hlavnou úlohou tejto diplomovej práce je konštrukcia hydrologického modelu povodia Bečvy a jeho následná kalibrácia a verifikácia. Výstavba modelu prebehla v prostredí HEC – HMS (freeware), preprocessing prebehol v extenzii pre Arc View 3.2. Kalibrácia a verifikácia modelu prebehla nad vybranými epizódami z hydrometeorologických dát poskytnutých ČHMÚ. Následne boli rovnaké epizódy nasimulované v prostredí …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2008

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Jan Unucka

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava