Martina KLEINOVÁ

Bakalářská práce

LED svítidlo

LED luminaire
Anotace:
Tato bakalářská práce se zabývá teoretickou i praktickou součástí navrhování a výroby svítidel, se zaměřením na LED technologii. Výsledek je prototyp kolekce dvou závěsných LED diodových svítidel označených názvem ?Dioden?.
Abstract:
This bachelor´s thesis relates to theoretical and practical part of design and manufacturing of lightings focousing on LED technology. The result of my work is prototype of two hanging LED diode lights collection named ?Dioden?.
 

Klíčová slova

svítidlo LED technologie
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 24. 5. 2013
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: MgA. Jan Čapek

Citační záznam

Jak správně citovat práci

KLEINOVÁ, Martina. LED svítidlo. Ústí nad Labem, 2013. bakalářská práce (BcA.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Fakulta umění a designu

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Fakulta umění a designu

UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

Fakulta umění a designu

Bakalářský studijní program / obor:
Výtvarná umění / Design