Bc. Jana Dostálová

Diplomová práce

Angažovanost a oddanost pracovníků vůči organizaci

Commitment and engagement of employees to organization
Anotace:
Hlavním cílem práce je na základě zjištění vycházejících z dotazníkového šetření, předložit návrhy opatření pro zlepšení angažovanosti a oddanosti v konkrétních organizacích a doporučit oblasti, na které by se organizace měly při zlepšeních angažovanosti a oddanosti zaměřit. Objasní také souvislosti a vzájemnou návaznost uvedených pojmů.Analýza a následná interpretace získaných dat a faktů z dotazníkového …více
Abstract:
The main focus of the thesis is to present suggestions of measurements to improve engagement and commitment in specific organizations, based on the findings of the questionnaire survey and to recommend areas, that organizations should focus on in improving engagement and commitment. It will also clarify the context and mutual interconnection of these terms.Analysis and subsequent interpretation of …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 3. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: PhDr. Ing. Radim Maňák, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • všem autentizovaným zaměstnancům ze všech zapojených škol
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola podnikání a práva, Vysoká škola podnikání a práva, a.s.

Vysoká škola podnikání a práva

Vysoká škola podnikání a práva, a.s.

Magisterský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Podnikání

Práce na příbuzné téma