Martina VENZHÖFEROVÁ

Bachelor's thesis

Domácí násilí v kontextu pojetí mužské a ženské role

Domestic violence in the context of the concept of male and female roles
Abstract:
Bakalářská práce analyzuje problematiku domácího násilí v partnerském vztahu. Poukazuje na vztah genderu a domácího násilí, se kterou má úzkou spojitost. Bakalářská práce obsahuje teoretickou a praktickou část a je rozdělena do 7 kapitol. Teoretická část obsahuje 4 kapitoly o genderu, pojetí rolí, definici, znacích a druzích, mýtech domácího násilí, o průběhu, příčinách, aktérech, legislativě, a sociální …more
Abstract:
The Bachelor thesis analyzes the issue of domestic violence in a partnership. It refers to the relationship of gender and domestic violence, which is closely linked. Thesis is consists of theoretical and practical parts, it is divided into 7 chapters. The theoretical part contains four chapters about gender, the concept of roles, definition, characteristics and types, myths of domestic violence on …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 4. 5. 2011
Identifier: 130974

Thesis defence

 • Supervisor: Mgr. Hana Krylová, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

VENZHÖFEROVÁ, Martina. Domácí násilí v kontextu pojetí mužské a ženské role. Olomouc, 2011. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Cyrilometodějská teologická fakulta

Full text of thesis

Accessibility: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti až od 04. 05. 2011

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
 • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI, Cyrilometodějská teologická fakulta

PALACKÝ UNIVERSITY IN OLOMOUC

Sts Cyril and Methodius Faculty of Theology

Bachelor programme / field:
Social Politics and Social Work / Charitable and Social Work

Theses on a related topic

All theses
 
Name
Posted by
Uploaded/Created
Rights
Theses 7m89sv 7m89sv/2
5/5/2011
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.