Theses 

Zvládání zátěže v psychicky i fyzicky náročné situaci (Zvládání zátěže při tenisovém utkání) – Bc. Petra Holešovská, Ph.D.

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Masarykova univerzita

Pedagogická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Učitelství pro základní školy / Učitelství německého jazyka pro základní a jazykové školy

Bc. Petra Holešovská, Ph.D.

Diplomová práce

Zvládání zátěže v psychicky i fyzicky náročné situaci (Zvládání zátěže při tenisovém utkání)

Coping in the physical and psychical challenging situation (Coping in a tennis match)

Anotace: Práce se zabývá problematikou stresu, psychicky i fyzicky náročné situace a jejím zvládáním. Teoretická část popisuje pojmy související se zvládáním psychicky i fyzicky náročné situace a s konkrétní modelovou situací, tenisovým utkáním. Obsahem výzkumné části jsou dvě studie založené na principu kvalitativního a kvantitativního výzkumu. Cílem výzkumu bylo získat více informací o problematice zvládání zátěže v psychicky i fyzicky náročné situaci v praxi a pokusit se zlepšit proces zvládání zátěže u tenisové hráčky při tenisovém utkání.

Abstract: The work deals with problems of stress, psychical and physical challenging situation and with coping. The theoretical part describes concepts associated with psychical and physical challenging situation and coping and with concrete dimensional situation, a tennis match. Substantiality of the researche part are two studies based on the principe of quality and quantity research. Intention of the researche part was to get more informations about problems of coping in practise and attempt to improve process of the coping by a concrete tennis player while a tennis match.

Klíčová slova: Stres, zátěž, zvládání zátěže, osobnost, faktory, psychicky i fyzicky náročná situace, tenisové utkání Stress, challenge, coping, personality, factors, psychical and physical challenging situation, tennis match

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 16. 6. 2009
  • Vedoucí: Mgr. et Mgr. Jan Mareš, Ph.D.
  • Oponent: prof. PhDr. Rudolf Kohoutek, CSc.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta


Nahoru | Aktuální datum a čas: 25. 5. 2019 00:00, 21. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz