Bc. Ivana Ottenschlägerová

Bakalářská práce

Bezpečnostní informační systémy obcí a vybraných výrobních společností na Mostecku

Information security systems, municipalities and selected manufacturing companies in the Most
Anotace:
Cílem této bakalářské práce bylo zjistit a popsat připravenost územní samosprávy informovat své občany při vyhlášení mimořádného nebo krizového stavu v případě závažných průmyslových havárií. Zároveň bylo ověřeno, jak funguje koordinace municipalit se složkami integrovaného záchranného systému a postiženým chemickým závodem v této fázi krizového řízení. Co vlastně nařizují předpisy představitelům ohrožených …více
Abstract:
The aim of this work was to identify and describe the readiness of local government to inform its citizens in case of an emergency or a state of emergency in the event of serious industrial accidents. It was also verified the functioning coordination municipalities with the integrated rescue system and affected chemical plant at this stage of crisis management. What actually prescribe regulations representatives …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 20. 4. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 9. 6. 2017
  • Vedoucí: PaedDr. Václav Netolický
  • Oponent: Mgr. Jan Hrubeš, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • všem autentizovaným
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní

Vysoká škola finanční a správní

Bakalářský studijní program / obor:
Hospodářská politika a správa / Veřejná správa

Práce na příbuzné téma