Lenka Stejskalová

Master's thesis

Výkaz zisku a ztráty - srovnání IFRS a ČÚS/Income Statement - Comparison IFRS and CAS

Income Statement - Comparison IFRS and CAS
Abstract:
Cílem této diplomové práce je popsat shody a rozdíly ve výkazu zisku a ztráty, ke kterým dochází mezi českými účetními předpisy a IFRS. Zabývá se strukturou samotného výkazu a popisem jednotlivých částí výkazu. První část je věnována celé účetní závěrce. Druhá a třetí část se zabývá výkazem zisku a ztráty dle IFRS a dle ČÚS. Čtvrtá část shrnuje předchozí dvě části a vytyčuje hlavní rozdíly v nich. …more
Abstract:
This thesis aim is to describe the sameness and difference on the income statement that occurs between the Czech accounting legislation and IFRS. It deals with the structure income statement and description of each part of the statement. In the first part there is information about the financial statements. Second and third part deals with the income statement according to IFRS and CAS. In the fourth …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 21. 11. 2012

Thesis defence

  • Date of defence: 27. 5. 2013
  • Supervisor: Marie Míková
  • Reader: Jaroslava Roubíčková

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/35548