Theses 

Návrh objektu bytového a polyfunkčního výškového objektu se zaměřením na konstrukční řešení – Bc. Antonie KRIEGEROVÁ

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Bc. Antonie KRIEGEROVÁ

Diplomová práce

Návrh objektu bytového a polyfunkčního výškového objektu se zaměřením na konstrukční řešení

Design of a residential and multi-functional high-rise building with a focus on construction solution

Anotace: Diplomová práce se zabývá návrhem bytového a polyfunkčního výškového objektu. Hlavním cílem tohoto projektu je statický návrh vybraných prvků objektu. Jedná se o devítipodlažní budovu. Konstrukce je navržena jako železobetonový monolitický skelet. Návrh konstrukce, materiálů a dispozice stavby jsou v souladu s platnými normami. Textová část byla vytvořena v Microsoft Word 2013. Výkresová část byla vytvořena v programu AutoCAD 2012. Pro výpočet konstrukce byl použit program Scia Engineer 2013. Programy pro statické posouzení prvků konstrukce byly vytvořeny v programu Microsoft Excel 2013. Všechny výpočty a posouzení jsou v souladu s platnými normami ČSN.

Abstract: The diploma thesis deals with the design of a residential and multi-functional high-rise building. The main objective of this project is the static design of the elements of an object. This is the nine-storey building. The structure is designed as a reinforced concrete skeleton. The structural design, materials and layout of the buildings are in compliance with applicable standards. The text section was created in Microsoft Word 2013. The drawing part was created in AutoCAD 2012. To calculate the structure was used Scia Engineer 2013. The programs for static analysis of structural elements were created in Microsoft Excel 2013. All calculations and assessments are in accordance with applicable standards CSN.

Klíčová slova: bytový dům, železobeton, železobetonový skelet, statický návrh, sloup, stropní deska, zatížení, Scia Engineer 2013

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 5. 2014
  • Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Luděk Vejvara, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
https://portal.zcu.cz/stag?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=58984 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta aplikovaných věd
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/

Jak správně citovat práci

KRIEGEROVÁ, Antonie. Návrh objektu bytového a polyfunkčního výškového objektu se zaměřením na konstrukční řešení. Plzeň, 2014. diplomová práce (Ing.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta aplikovaných věd

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 26. 5. 2019 03:31, 21. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz