Denisa ŠANDOVÁ

Bakalářská práce

Vizualizace filmového střihu a jeho reflexe v pohyblivém obraze

Visualization of film editing and its reflection in moving image
Anotace:
Tato práce se zabývá filmovým střihem a jeho vizuálním znázorněním. Cílem práce je expresivní vyjádření filmu, zobrazení časování a odhalování střihových stereotypů. Výslednou prací jsou tři videa bez zvukové stopy, obsahující pouze černé a bílé sekvence. Černá plocha představuje střih a bílá plocha nahrazuje filmový záběr. Vybrané filmy obsažené v této práci byly oceněny Cenou Akademie, neboli Oscarem …více
Abstract:
This work is about film cut and its visual representation. The aim of the work is an expressive expression of film, the timing of editing and revealing editing stereotypes. The resulting work consists of three videos without original movie sounds containing only black and white sequences. The black parts represent the cut and the white parts replace the film shots. Selected films included in this work …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 26. 4. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Miroslav Hašek, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

ŠANDOVÁ, Denisa. Vizualizace filmového střihu a jeho reflexe v pohyblivém obraze . Ústí nad Labem, 2018. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Pedagogická fakulta

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Pedagogická fakulta

UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

Pedagogická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Specializace v pedagogice / Výtvarná výchova (jednooborové)