Simona Hosťovecká

Bakalářská práce

Analýza online marketingové komunikace vybrané společnosti se zaměřením na sociální sítě

The Analysis of Online Marketing Communication of the Company Focused on Social Media
Anotace:
V tejto bakalárskej práci je riešená problematika online marketingu so zameraním na sociálne siete. V práci sú rozobrané teoretické poznatky o nástrojoch online marketingu, ich analýza a sociálne siete. V druhej časti boli tieto poznatky aplikované do praxe. V tejto práci je zanalyzovaný online marketing a komunikácia na sociálnych sieťach danej firmy a konkurencie. V rámci tohto riešenia boli využité …více
Abstract:
This bachelor's thesis applies to online marketing and is focused on social networks. The thesis contains theoretical knowledge about online marketing tools, social networks and their analysis. In the second part the theoretical information come into practice. This work contains an analysis of online marketing and communication on the social networks of the given company and its competitors. As part …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 14. 5. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: doc. Ing. Michal Pilík, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Hosťovecká, Simona. Analýza online marketingové komunikace vybrané společnosti se zaměřením na sociální sítě. Zlín, 2018. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Fakulta managementu a ekonomiky

Bakalářský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Management a ekonomika