Jana Bursová

Master's thesis

Pasportizace varhan na příkladu Mladoboleslavského vikariátu

Technical and economic state of organs in the Vicariate of Mladá Boleslav
Anotácia:
Varhany jsou hudební nástroj, se kterými si spojujeme jejich umístění v sakrální památkách. Toto spojení definuje jejich dnešní technický stav a dává mnoho podnětů k zamyšlení. Tato práce proto přibližuje varhany po historické, technické a praktické liturgické stránce. Praktická část práce je zaměřena varhany v oblasti Mladoboleslavského vikariátu Diecéze litoměřické. Seznamuje též s významnými hudebními …viac
Abstract:
The organ is a musical instrument, which we associate its location in the sacral monuments with. This connection defines its current technical state and gives many suggestions for reflection. This thesis brings the organ closer to the historical, technical and practical liturgical aspects. The practical part of the thesis is focused on the organ in the Vicariate of Mladá Boleslav in the Diocese of …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 22. 6. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 31. 1. 2019
  • Vedúci: Vojtěch Kouba
  • Oponent: Ilja Šmíd

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/75514

Vysoká škola ekonomická v Praze

Master programme / odbor:
Ekonomika a management / Management

Práce na příbuzné téma