Bc. Selma de Donnová

Bakalářská práce

Krátkodobá kolonizace revitalizovaných potoků makrozoobentosem: případová studie z Vltavského luhu (NP Šumava)

Short-term colonisation of restored brooks by benthic macroinvertebrates: the case study from the Vltavský Luh (NP Šumava)
Abstract:
Restorations are an effective tool for improving the ecological state of streams and restoring the diversity of aquatic communities. Success of restorations is usually evaluated by colonisation by benthic macroinvertebrates, however, these measures often remain without expected results even after years of research. Success of stream restorations does not depend solely on the stream heterogeneity, which …více
Abstract:
Revitalizácie sú účinným prostriedkom na zlepšenie ekologického stavu tokov a obnovu diverzity vodných spoločenstiev. Úspešnosť revitalizačných opatrení je často kvantifikovaná kolonizáciou makrozoobentosom, no napriek dlhoročnému výskumu tieto opatrenia neprinášajú vždy očakávané výsledky. Úspešnosť revitalizácií nezávisí len na samotnej heterogenite toku, ktorá sa dá do určitej miery vybudovať umelo …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 5. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 22. 6. 2018
  • Vedoucí: Mgr. Jindřiška Bojková, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Jana Petruželová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta