Mgr. Jana Kratochvílová

Diplomová práce

Poruchy chování včetně závislostního chování u mladistvých se zrakovým postižením

Behavior Disorders and Substance Abuse in Youth with Visual Impairments
Anotace:
Závěrečná práce se v teoretické části zaměří především na specifika poruch chování včetně závislostí na návykových látkách u dětí a mladistvých se zrakovým postižením. Okrajově se zabývá i charakteristikou osob se zrakovým postižením, oftalomopsychologií a zrakovým postižením obecně. Dále práce obsahuje praktickou část jejíž náplní je šetření o současném stavu závislostního chování ve speciálních školách …více
Abstract:
Final essay focuses deeply in its theoretical part on specifics of behavior disorders including addiction to habit forming substances of children and young persons with vision-handicap. It marginally focuses on characteristics of persons with vision-handicap, oftalmopsychology and vision-handicap in general. Essay also includes practical part which consists of survey of present condition of dependency …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 5. 2009

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 26. 5. 2009
  • Vedoucí: doc. PhDr. Karel Pančocha, Ph.D.
  • Oponent: PhDr. Mgr. Helena Vaďurová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta