Mgr. Michaela Kučerová

Bakalářská práce

Funkce pobřežní vegetace při tlumení antropogenních tlaků na říční ekosystémy

Role of riparian vegetation in reduction of stream ecosystem impairments
Anotace:
Tato práce se zabývá vyhodnocením společného působení charakteru vegetace říčního břehu a nivy, zdrojů znečištění v povodí a hydromorfologické degradace na chemismus vody a na biotické indexy makrozoobentosu a fytobentosu. Ekologický náhled do problematiky říčního ekosystému, bioindikace a nápravných opatření týkajících se částí říční sítě ovlivněné lidskou činností je zpracován formou rešerše odborných …více
Abstract:
This thesis is focused on the assessment of the mutual effect of the character of the riverbank and floodplain vegetation, pollution sources in the watershed and the hydromorphological degradation on the water chemistry and biotic indices of macroinvertebrates and phytobhentos. Ecological topics of the river ecosystem, the biondication and restoration methods of the river parts affected by human activities …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 21. 5. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 21. 6. 2012
  • Vedoucí: Mgr. Karel Brabec, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta

Masarykova univerzita

Přírodovědecká fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Biologie / Matematická biologie

Práce na příbuzné téma

  • Žádné práce na příbuzné téma.