Bc. Alena Brychtová

Bakalářská práce

Dětství v anglofonní karibské literatuře

Childhood in Anglophone Caribbean Literature
Anotace:
Tato bakalářská práce se zabývá dětstvím v anglofonní karibské literatuře a analyzuje následující knihy Growing up Stupid under the Union Jack, The Year in San Fernando a Christopher, kde každá z nich popisuje odlišné životy dětí, což umožňuje názorně poukázat na rozdíly v dětských osudech a jejich životních úsilí. Po přečtení knížek jsem zhodnotila aspekty společnosti, vzdělávání a rodiny jako nejvíce …více
Abstract:
This bachelor thesis deals with the topic of Childhood in Anglophone Caribbean literature. The thesis analyses the following books Growing up Stupid under the Union Jack, The Year in San Fernando and Christopher which depict different child lives and enable to illustrate the contrast of different children's destinies and their struggle through life. Through the reading I find that the aspects of society …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 20. 5. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 13. 6. 2016
  • Vedoucí: prof. Mgr. Milada Franková, CSc.
  • Oponent: Mgr. Asma Hussein, BA

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masarykova univerzita

Filozofická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Filologie / Anglický jazyk a literatura

Práce na příbuzné téma

  • Žádné práce na příbuzné téma.