Bc. Irena Varaďová

Diplomová práce

Sémiotická analýza reklamních plakátů kampaně „Romové pracují a chtějí pracovat"

A Semiotic Analysis of Advertising Posters Related to "Romové pracují a chtějí pracovat" Campaign
Anotace:
Tato diplomová práce si klade za cíl podrobit sémiotické analýze poutače podporující kampaň „Romové pracují a chtějí pracovat“, která byla roku 2013 představena občanským sdružením IQ Roma servis, o.s. jako odpověď na rasistické nálady panující v české společnosti. Popisované artefakty mají formu tištěných plakátů, které byly v pěti odlišných (přesto však v mnohých znacích totožných) mutacích prezentovány …více
Abstract:
This thesis aims to perform a semiotic analysis of posters supporting the campaign "Romové pracují a chtějí pracovat" which was introduced in 2013 by civic association IQ Roma servis as a response to racist moods that has spread within the Czech society. Discussed posters were designed in five different variations (each of which was, however, created upon the common basis) that were posted for one …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 5. 1. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 22. 1. 2015
  • Vedoucí: Mgr. et Mgr. Kateřina Kirkosová, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. et Mgr. Michal Tkaczyk

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií