Bc. Jan Bílek

Master's thesis

Testování kondičních schopností a aplikace současných trendů fitness u hráčů basketbalu

Testing of fitness abilities and application of current trends fitness training for basketball players
Anotácia:
Anotace Testování kondičních schopností a aplikace současných trendů fitness u hráčů basketbalu Klíčová slova: Testování, pohybové schopnosti, kondiční příprava, basketbal, fitness, tréninkový plán Obsah práce: Diplomová práce se věnuje testování pohybových schopností a kondiční přípravě v basketbale. Kondiční příprava využívá na rozvoj vybraných trendů fitness ve funkčním, kruhovém a kondičním tréninku …viac
Abstract:
Abstract Fitness testing capabilities and applications of current trends in fitness basketball players Keywords: Testing, movement abilities, fitness training, basketball, fitness, training plan Summary: The thesis is focused on the testing of physical abilities and fitness training in basketball. Fitness training is used to support selected trends in functional fitness, circular and fitness training …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 1. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 2. 2017
  • Vedúci: Mgr. Alena Pokorná, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Pavlína Vaculíková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sportovních studií