Bc. Pavla Šultesová

Diplomová práce

Kvantitativní analýza interakcí telomerových proteinů

Quantitative analysis of interactions of telomeric proteins
Anotace:
Telomerové proteiny zajišťují tvorbu a udržování specifických telomerových struktur a významně se podílejí na regulaci délky telomer. Mechanizmy regulace délky telomer nejsou dosud zcela objasněny. U člověka bylo popsáno několik telomerových struktur, které jsou tvořeny proteiny shelterinového komplexu. Shelterin svými interakcemi aktivně mění architekturu telomerické DNA, čímž reguluje metabolizmus …více
Abstract:
Telomeric proteins form functional nucleoprotein structures at chromosome ends and participate in the regulation of telomere length. The exact mechanisms of telomere length regulation remain unknown. Several telomeric structures have been described in human cells. The formation and maintenance of these telomeric structures is allowed by subunits of shelterin protein complex. Through its interactions …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 14. 5. 2009

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 15. 6. 2009
  • Vedoucí: doc. Mgr. Ctirad Hofr, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta

Masarykova univerzita

Přírodovědecká fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Biologie / Molekulární biologie a genetika