Lucie Chánová

Bakalářská práce

Komparace bezpečnostní strategie Velké Británie a SRN na poč. 21. století

A Comparison of security strategy between Great Britain and the Federal Republic of Germany at the beginning of the 21st century
Anotace:
Tato práce porovnává bezpečnostní strategie Velké Británie (VB) a Spolkové republiky Německo (SRN) na počátku 21. století. Jako členové Evropské Unie (EU) a zároveň i Severoatlantické alianci (NATO) však mají velmi odlišné postoje k provádění svých bezpečnostních politik v rámci těchto mezinárodních organizací. Státy tvoří bezpečnostní strategie na základě svých strategických kultur, aktuálního světového …více
Abstract:
This work compares the security strategies of Great Britain (GB) and the Federal Republic of Germany (FRG) at the beginning of the 21st century. However, as members of the European Union (EU) and at the same time the North Atlantic Treaty Organization (NATO), they have very different attitudes towards the implementation of their security policies within these international organizations. States create …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 25. 9. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 28. 5. 2020
  • Vedoucí: Zbyněk Dubský
  • Oponent: Jan Eichler

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/79692