Mgr. Monika Dvořáková

Bakalářská práce

Politický a stranický systém Andalusie a volby v letech 2008 - 2012

Party System of Andalusia and Elections 2008 - 2012
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá vývojem politického a stranického systému v jednom z historických regionů Španělského království, Andalusii. Důraz je kladen na zařazení jednotlivých politických stran regionu do stranických rodin včetně regionální strany – Strana Andalusie. Stěžejní částí práce je především volební problematika. Cílem práce je zachytit diferenciaci mezi politickými stranami, které působí …více
Abstract:
Thesis deals with the development of political and party system in Andalusia, one of the historical regions in Spain. Emphasis is placed on the classification of the political parties to party families in the region, including the regional party - the Party of Andalusia. The main section is the election issue. The aim is capture the difference between the political parties that operate in the national …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 5. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 28. 5. 2012
  • Vedoucí: Mgr. Jakub Šedo, Ph.D.
  • Oponent: PhDr. Michal Šabatka

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií

Masarykova univerzita

Fakulta sociálních studií

Bakalářský studijní program / obor:
Politologie / Politologie

Práce na příbuzné téma