Bc. Marie NOVÁČKOVÁ

Diplomová práce

Animovaný hudební klip, Nauzea Orchestra Zoo

Animated music video
Anotace:
Diplomovou prací je autorský animovaný hudební klip Zoo. Příběh představuje temný svět lebkounů a příšer, ve kterém figurují dva protipólní hrdinové, kteří mezi sebou interagují. Animace je postavena na kreativních transformacích, na zaklínavém rytmu skladby a dynamickém pohybu. Zvolenou technikou je kreslená animace pomocí grafického tabletu v programu TV Paint. Klip je černobílý s občasnými červenými …více
Abstract:
Master's thesis focuses on an author-made animated music video called the Zoo. The story introduces a dark world full of skulls and creatures, where two antagonist characters interact with each other. The animation is based on a creative morphing of the picture, spell like rythm and dynamic movement. The techinque of the video is a hand drawn animation made by graphic tablet in the computer program …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2019
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: MgA. Vojtěch Domlátil, DiS.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

NOVÁČKOVÁ, Marie. Animovaný hudební klip, Nauzea Orchestra Zoo. Plzeň, 2019. diplomová práce (MgA.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara

Magisterský studijní program / obor:
Výtvarná umění / Intermediální tvorba, specializace Animovaná a interaktivní tvorba

Práce na příbuzné téma

  • Žádné práce na příbuzné téma.