Veronika Mužná

Diplomová práce

Návrh okna železničního kolejového vozidla pro přepravu osob

Window Design of Railway Tracked Vehicle for Passenger Transport
Anotace:
Diplomová práce se zabývá okny osobních kolejových vozidel, konkrétně návrhem bočního spouštěcího okna stanoviště strojvedoucího s elektrickým pohonem. S ohledem na provozní podmínky jsou navrženy a popsány vybrané varianty bočního vedení, mechanismu spouštění a mechanismu aretace. Součástí detailních provedení jsou kontrolní výpočty vybraných konstrukčních uzlů. Vyprojektované spouštěcí okno je umístěno …více
Abstract:
This Master Thesis deals with the passenger windows of rail vehicles, specifically sliding side window of the train driver cab with electric drive design. With regard to the operating conditions are designed and selected variants described lateral, lifting mechanism and locking mechanism. The detailed design calculations are those of the selected design nodes. The designed window is installed and affixed …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 21. 5. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 11. 6. 2012
  • Vedoucí: Ladislav Kovář
  • Oponent: Antonín Šeuer

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava