Theses 

Získávání, výběr a adaptace zaměstnanců jako základ strategického řízení lidských zdrojů – Bc. Jan Matoulek

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Bc. Jan Matoulek

Bakalářská práce

Získávání, výběr a adaptace zaměstnanců jako základ strategického řízení lidských zdrojů

Recruiment, selection and adaptation as the basis for the strategic management of human resources

Anotace: Tématem této bakalářské práce je problematika v oblasti adaptace zaměstnanců. Praktická část, se zaměřuje na zaměstnance v Raiffeisenbank, a.s. a jejich pohled na vlastní adaptační proces jako celek. Získané informace o vybraných problémech jsou zhodnoceny a konfrontovány s teoretickými, dosud známými podklady. Cílem bakalářské práce je vyhodnotit současný stav a doporučit vhodná opatření ke zlepšení postupů v adaptačním procesu.

Abstract: The theme of this bachelor thesis is the issue of employees adaptation. The practical part focuses on the staff at Raiffeisenbank, a.s. and their view of the own adaptation process. Collected information on selected issues are evaluated and compared with theoretical, so far known resource materials. The aim of the thesis is to evaluate the current situation and recommend appropriate measures to improve practices in the adaptation process.

Klíčová slova: adaptace zaměstnanců, adaptační programy, adaptační postupy, personální řízení, mentor, nový zaměstnanec

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 13. 6. 2016
  • Vedoucí: doc. Ing. Otakar Němec, CSc.
  • Oponent: doc. Ing. Jaroslav Blaha, CSc.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 19. 4. 2019 02:42, 16. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz