Bc. Jana Plesníková

Diplomová práce

Automatizace účetních procesů a zavádění moderních technologií do systému vedení účetnictví

Automation of accounting processes and implementation modern technologies into accounting system
Anotace:
Práce se zabývá automatizací procesů v oblasti účetnictví se zaměřením na využití moderních informačních technologií. Nejprve je v práci rozebrán vývoj ve zpracování účetních informací a nejčastěji využívané informační technologie v oblasti účetnictví. Cílem práce je navrhnout efektivní systém vedení účetnictví se zaměřením na automatizaci procesů a posoudit jeho výhodnost pro vybranou skupinu subjektů …více
Abstract:
The aim of the thesis is automation of accounting processes with focus on the use of modern informatic technologies. First part is analysis of development of accounting information processing and the most common types of informatic technologies employed. The main aim of the thesis is devising an effective accounting system with automated processes and assess its suitability on selected group of subjects …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 6. 1. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 30. 1. 2020
  • Vedoucí: Ing. Eva Hýblová, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Josef Nešleha

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta