Bc. Markéta KRATOCHVÍLOVÁ

Bachelor's thesis

Fantasy a sci-fi literatura jako četba žáků základních a středních škol (výzkum - Most)

Fantasy and sci-fi literature as literature for students of Elementary and Secondary schools (research - Most)
Abstract:
Tato bakalářská práce se zabývá výzkumem četby a čtenářství studentů a studentek základních a středních škol v Mostě, zaměřuje se především na žánry fantasy literatury a literatury science fiction. Teoretická část vymezuje pojmy obou žánrů a popisuje hlavní rozdíly mezi nimi. Obsahuje výčet poddruhů a žánrových variant fantasy a sci-fi literatury a zabývá se prolínáním těchto žánrů do jiných, jako …more
Abstract:
The bachelor work deals with the research of reading and love of reading among students of basic and secondary schools in the city of Most. It is focused primarily on fantasy and science fiction literary genres. The theoretical part defines both the types of fiction genres and describes differences between them. There is also included the list of their subgenres and genre variations. The part also …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 23. 4. 2014

Thesis defence

  • Date of defence: 26. 5. 2014
  • Supervisor: PhDr. Martin Fibiger, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

KRATOCHVÍLOVÁ, Markéta. Fantasy a sci-fi literatura jako četba žáků základních a středních škol (výzkum - Most). Ústí nad Labem, 2014. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Pedagogická fakulta

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Pedagogická fakulta