Bc. et Bc. Jan Kantor

Diplomová práce

Vývoj webové aplikace pro navigaci v budovách Masarykovy univerzity

Development of Web application for efficient navigation in the buildings of Masaryk University
Anotace:
Tato diplomová práce se zabývá návrhem webové navigace pro navigaci v budovách Masarykovy univerzity. Mezi hlavní cíle práce patří návrh webové klientské aplikace a vytvoření prototypu nástroje pro navigování v jazyce Python. S tím se pojí také automatizované vytvoření liniové sítě pro účely navigování v rámci budov. Pro tvorbu liniové sítě je vybráno několik přístupů – využití středových bodů objektů …více
Abstract:
This diploma thesis deals with a design of web navigation for navigation in the Masaryk University buildings. The main goals of this thesis are the design of a web client application and creation of a prototype tool for navigation in Python. Linked to this there is an automated formation of a linear net that will serve for navigation in the buildings. More methods were chosen for the creation of the …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 7. 5. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 2. 6. 2015
  • Vedoucí: doc. RNDr. Tomáš Řezník, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Bc. Jiří Kozel, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta

Masarykova univerzita

Přírodovědecká fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Geografie a kartografie / Geografická kartografie a geoinformatika