Bc. Luboš Haranza

Bakalářská práce

Sociální marketing v podmínkách ČR

Social marketing in terms of ČR
Anotace:
Bakalářská práce na téma Sociální marketing v podmínkách ČR se v teoretické části zabývá vymezením pojmu sociální marketing, rozdíly mezi komerčním a sociálním marketingem a uvádí jiné formy marketingu se sociálními prvky. Hlavním cílem práce je představení dvou aktuálních kampaní z českého prostředí a zhodnocení plnění cílů těchto kampaní.
Abstract:
The bachelor thesis Social marketing in terms of ČR deal with defining of the term Social Marketing, the differences between commercial and social marketing and it's presents other forms of marketing with social elements. The main objective of this work is to introduce two current campaigns in the Czech environment and evaluation the goals these campaigns.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 12. 10. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 29. 10. 2012
  • Vedoucí: Mgr. Stanislava Borejová
  • Oponent: Ing. Vilém Kunz, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní