Bc. Barbora Ryšavá

Bakalářská práce

Menu Engineering and Its Use in Gastronomy

Anotace:
Cílem této bakalářské práce je analýza portfolia restaurace metodou menu engineeringu. Na začátku práce byly stanoveny tři výzkumné otázky, s ohledem na téma bakalářské práce, které byly během praktické části zodpovězeny. Během doby, ve které analýza probíhala, restaurace rozšířila své menu o nové položky, což je v analytické části zohledněno. Ve čtvrté kapitole jsou navrhnuty změny a doporučení, které …více
Abstract:
The aim of this dissertation is to analyze the restaurants items portfolio using the menu engineering method. For the purpose of supporting the research, three research questions were created at the beginning and answered within the analytical part. The thesis is divided into five parts.During the research period the restaurants upgraded its menu, therefore the thesis is focused on analyzation of the …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 19. 11. 2019
Identifikátor: https://is.vsh.cz/th/r6hlc/

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 27. 1. 2020
  • Vedoucí: Ing. Štěpán Chalupa
  • Oponent: doc. Ing. Jan Hán, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola hotelová v Praze

Vysoká škola hotelová v Praze

Bakalářský studijní program / obor:
Gastronomie, hotelnictví a turismus / Hospitality Management