Ing. Marek Šulc, BA (Hons)

Bakalářská práce

Corporate culture of multinational companies

Corporate culture of multinational companies
Anotace:
Předmětem této bakalářské práce je analýza a následné porovnání dvou podniků působících v rámci jednoho trhu s cílem zjistit, zda mohou být podnikové kultury rozdílné, i když působí na stejném trhu. Dílčími cíli je zjištění síly podnikových kultur obou podniků a také efektivita procesů zajišťujících zachovávání podnikové kultury. Oba podniky jsou charakterizovány dle typologie Camerona a Quinna, přičemž …více
Abstract:
The subject of submitted thesis is the analysis and ensuing comparison of corporate cultures of two companies operating in the same business field. The main goal of the thesis is ascertainment whether corporate cultures from same business field have different culture. Partial goals of the thesis are measurement of corporate culture strength of both companies and the evaluation of the effectiveness …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 20. 7. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 10. 9. 2015
  • Vedoucí: Ing. Martina Rešlová, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Petr Smutný, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta