Romana SOUKUPOVÁ

Bakalářská práce

Úloha všeobecné sestry v prevenci pohlavně přenosných chorob

The role of a general nurse in the prevention of sexually transmitted diseases
Anotace:
Bakalářská práce se zaměřuje na úlohu všeobecné sestry v prevenci pohlavně přenosných chorob a zároveň analyzuje míru informovanosti u žáků na Střední zdravotnické škole a vyšší odborné škole v Karlových Varech ohledně problematiky a prevence pohlavně přenosných chorob.
Abstract:
The bachelor thesis focuses on the role of the general nurse in the prevention of sexually transmitted diseases and at the same time analyses the level of information among pupils at the Secondary Medical School and the Higher Vocational School in Karlovy Vary on issues and prevention of sexually transmitted diseases.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2020
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Marie Janečková

Citační záznam

Jak správně citovat práci

SOUKUPOVÁ, Romana. Úloha všeobecné sestry v prevenci pohlavně přenosných chorob. Karlovy Vary, 2020. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta zdravotnických studií

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta zdravotnických studií
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

Fakulta zdravotnických studií

Bakalářský studijní program / obor:
Ošetřovatelství / Všeobecná sestra