Jan VIŠŇÁK

Master's thesis

Vliv finanční situace na kvalitu života středoškolských studentů

Impact of the Financial Situation on the Quality of Life of High School Students
Abstract:
Tato diplomová práce zkoumá vliv finanční situace na kvalitu života středoškolských studentů. Cílem práce bylo vyhodnotit vliv finanční situace na životní spokojenost středoškolských studentů a na další aspekty jejich života. Data byla získána pomocí dotazníkového šetření, které proběhlo na 11 středních školách Karlovarského a Ústeckého kraje. Dotazníkového šetření se zúčastnilo 1 414 respondentů. …more
Abstract:
The diploma thesis examines the influence of the financial situation on the quality of life of high school students. The aim of the thesis was to evaluate the influence of the financial situation on life satisfaction of high school students and on other aspects of their lives. The data was collected by a questionnaire survey which took place at 11 high schools in the Karlovy Vary and Usti nad Labem …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 28. 3. 2018

Thesis defence

  • Supervisor: Ing. Julius Janáček

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

VIŠŇÁK, Jan. Vliv finanční situace na kvalitu života středoškolských studentů . Ústí nad Labem, 2018. diplomová práce (Ing.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Fakulta sociálně ekonomická

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Fakulta sociálně ekonomická