Jan VIŠŇÁK

Diplomová práce

Vliv finanční situace na kvalitu života středoškolských studentů

Impact of the Financial Situation on the Quality of Life of High School Students
Anotace:
Tato diplomová práce zkoumá vliv finanční situace na kvalitu života středoškolských studentů. Cílem práce bylo vyhodnotit vliv finanční situace na životní spokojenost středoškolských studentů a na další aspekty jejich života. Data byla získána pomocí dotazníkového šetření, které proběhlo na 11 středních školách Karlovarského a Ústeckého kraje. Dotazníkového šetření se zúčastnilo 1 414 respondentů. …více
Abstract:
The diploma thesis examines the influence of the financial situation on the quality of life of high school students. The aim of the thesis was to evaluate the influence of the financial situation on life satisfaction of high school students and on other aspects of their lives. The data was collected by a questionnaire survey which took place at 11 high schools in the Karlovy Vary and Usti nad Labem …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 3. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Julius Janáček

Citační záznam

Jak správně citovat práci

VIŠŇÁK, Jan. Vliv finanční situace na kvalitu života středoškolských studentů . Ústí nad Labem, 2018. diplomová práce (Ing.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Fakulta sociálně ekonomická

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Fakulta sociálně ekonomická