Lukáš Dufka

Bakalářská práce

Analýza možností autentizace uživatele pro Universal Windows Platform

An Analysis of the Possibility of User Identification for the Universal Windows Platform
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá analýzou možností autentizace uživatele pro Universal Windows Platform aplikace. Cílem je ukázat nové možnosti této universální platformy se zaměřením na autentizaci uživatele. Teoretická část shrnuje informace o Universal Windows Platform, autentizaci a identitě uživatele, biometrii a biometrických systémech. Náplní praktické části je vytvoření aplikace, která demonstruje …více
Abstract:
Bachelor thesis deals with the analysis of user authentication for Universal Windows Platform applications. The objective is to show the possibilities of this new universal platform for measuring on-user authentication. The theoretical part summarizes information about Universal Windows Platform, authentication and user identity, biometrics and biometric systems. In the practical part is to create …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 27. 5. 2016
Zveřejnit od: 27. 5. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Erik Král, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Dufka, Lukáš. Analýza možností autentizace uživatele pro Universal Windows Platform. Zlín, 2016. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta aplikované informatiky

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 27.5.2016

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 27. 5. 2016 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta aplikované informatiky
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Fakulta aplikované informatiky

Bakalářský studijní program / obor:
Inženýrská informatika / Informační a řídicí technologie