Jan KUŽELA

Bakalářská práce

Využití 3D tisku v průmyslu

Use of 3D printing in industry
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá využitím 3D tisku v průmyslu. Práce byla vypracována ve spolupráci s firmou Pierburg s.r.o. V teoretické části práce jsou popsány technologie 3D tisku, výhody a nevýhody 3D tisku a jeho vývoj do budoucna. Práce obsahuje rešerši materiálů využívaných pro technologie Fused Deposition Modeling (FDM) tzv. filamentů a Stereolitografii (SLA) kde se používají pryskyřice. V praktické …více
Abstract:
The bachelor thesis deals with the use of 3D printing in industry. The thesis was done in cooperation with company Pierburg s.r.o. The theoretical part describes the technologies of 3D printing and advantages and disadvantages of 3D printing and its development in the future. The thesis contains a search of materials used for Fused Deposition Modeling (FDM) technologies, so-called filaments, and Stereolithography …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 7. 2020
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. František Klimenda, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

KUŽELA, Jan. Využití 3D tisku v průmyslu. Ústí nad Labem, 2020. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Fakulta strojního inženýrství

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Fakulta strojního inženýrství