Bc. Kateřina Kořínková

Bachelor's thesis

Celozrnné potraviny ve výživě člověka

Whole-grain foodstuffs in human nutrition
Abstract:
Začátek teoretické části bakalářské práce je věnován definici, souhrnu chyb při identifikaci celozrnných potravin a výživovým doporučením. Následuje anatomická stavba a složení zrna. Zde je upřena pozornost k částem, které jsou při zpracování bílé mouky odstraňovány. Další úsek práce se soustředí na roli celozrnných potravin v prevenci nemocí. Cílem praktické části je určit preference respondentů, …more
Abstract:
The beginning of the theoretical part of this bachelor thesis is dedicated to the definition of wholegrain foods, errors in identification and nutritional recommendations. Then, grain anatomical structure and composition are described, highlighting the parts which are removed when white flour is made. The last part is focused on the role of wholegrain foods in prevention of diseases. The aim of the …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 14. 5. 2018

Thesis defence

  • Date of defence: 5. 6. 2018
  • Supervisor: Mgr. Zdeňka Daňková
  • Reader: Mgr. Petra Hýsková

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta

Masaryk University

Faculty of Medicine

Bachelor programme / field:
Specializations in Health Science / Nutritive therapist

Theses on a related topic