Bc. Kateřina Kořínková

Bakalářská práce

Celozrnné potraviny ve výživě člověka

Whole-grain foodstuffs in human nutrition
Anotace:
Začátek teoretické části bakalářské práce je věnován definici, souhrnu chyb při identifikaci celozrnných potravin a výživovým doporučením. Následuje anatomická stavba a složení zrna. Zde je upřena pozornost k částem, které jsou při zpracování bílé mouky odstraňovány. Další úsek práce se soustředí na roli celozrnných potravin v prevenci nemocí. Cílem praktické části je určit preference respondentů, …více
Abstract:
The beginning of the theoretical part of this bachelor thesis is dedicated to the definition of wholegrain foods, errors in identification and nutritional recommendations. Then, grain anatomical structure and composition are described, highlighting the parts which are removed when white flour is made. The last part is focused on the role of wholegrain foods in prevention of diseases. The aim of the …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 14. 5. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 5. 6. 2018
  • Vedoucí: Mgr. Zdeňka Daňková
  • Oponent: Mgr. Petra Hýsková

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta

Masarykova univerzita

Lékařská fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Specializace ve zdravotnictví / Nutriční terapeut

Práce na příbuzné téma