Bc. Adam Holomek

Diplomová práce

Detekce zavřených očí s využitím strojového učení

Closed Eye Detection using Machine Learning
Anotace:
Cílem této diplomové práce je navrhnout řešení pro detekci zavřených očí ve videu v reálném čase. V práci budou teoreticky popsány principy neuronových sítí a Spatial Transformer Network. Následovat bude praktické seznámení s tvorbou vybraných modelů konvolučních neuronových sítí za pomoci frameworků Keras a Tensorflow. Tyto vytvořené modely budou poté použity při samotné detekci zavřených očí. Bude …více
Abstract:
The aim of this thesis is to design a solution for the detection of closed eyes in video in real time. The principles of neural networks and Spatial Transformer Network will be theoretically described. There will be a practical introduction to the creation of selected models of convolutional neural networks using the frameworks Keras and Tensorflow. These models will then be used to detect closed eyes …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 17. 5. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: doc. Ing. Zuzana Komínková Oplatková, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Holomek, Adam. Detekce zavřených očí s využitím strojového učení. Zlín, 2019. diplomová práce (Ing.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta aplikované informatiky

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta aplikované informatiky
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Fakulta aplikované informatiky

Magisterský studijní program / obor:
Inženýrská informatika / Informační technologie