David Andrešič

Diplomová práce

Programme for the Post-processing and Analysis of Complex Large-Scale Spectroscopic Surveys Using the Virtual Observatory Protocols

Programme for the Post-processing and Analysis of Complex Large-Scale Spectroscopic Surveys Using the Virtual Observatory Protocols
Anotace:
SPLAT-VO je předním nástrojem pro stelární spektrální analýzu. Umožňuje zobrazování, modifikaci a analýzu astronomických spekter. Byl vyvinut v roce 2003 jako součást projektu Starlink a během svého vývoje byl rozšířen o podporu Virtuální Observatoře. Dnes také SPLAT-VO slouží jako referenční implementace nových protokolů a datových modelů Virtuální Observatoře a je postupně vylepšován ve směru interakce …více
Abstract:
SPLAT-VO is a leading stellar spectra analysis tool that allows displaying, modifying and~analys\-ing astronomical spectra. It was developed in 2003 as a part of Starlink project and during its~lifecycle, it was extended to include facilities that allows an interoperability with the Virtual Observatory. At these days, SPLAT-VO also serves as a reference implementation of new Virtual Observatory protocols …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 4. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 6. 2016
  • Vedoucí: Petr Šaloun
  • Oponent: Ivan Zelinka

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava

VŠB - Technická univerzita Ostrava

Fakulta elektrotechniky a informatiky

Magisterský studijní program / obor:
Informační a komunikační technologie / Informatika a výpočetní technika