Bc. Zuzana Glabasňová

Bakalářská práce

Poruchy příjmu potravy. Úvod do teorie, případové studie tanečníků a nástin možností preventivního působení

Eating Disorders. An Introduction to Theory, Case Studies of Dancers and a Schema of Prevention Possibilities
Anotace:
GLABASŇOVÁ, Zuzana. Poruchy příjmu potravy. Úvod do teorie, případové studie tanečníků a nástin možností preventivního působení: bakalářská práce. Brno: Masarykova univerzita, Fakulta pedagogická, Katedra sociální pedagogiky, 2007. 61 l., 15 l. příl. Vedoucí bakalářské práce PhDr. Mgr. Tomáš Čech, Ph.D. Práce podává teoretický vhled do problematiky poruch příjmu potravy. Je zaměřena na etiologii těchto …více
Abstract:
GLABASNOVA, Zuzana. Eating Disorders. An Introduction to Theory, Case Studies of Dancers and a Schema of Prevention Possibilities: Bachelor s Thesis. Brno: Masaryk University, Faculty of Education, Department of Social Pedagogy, 2007. 61 p. (attachments 15 p.). Thesis Leader: PhDr. Mgr. Tomáš Čech, Ph.D. The paper describes eating disorders and focuses on etiology of such disorders among dancers. It …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 11. 6. 2007

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 18. 6. 2007
  • Vedoucí: doc. PhDr. Mgr. Tomáš Čech, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta