Bc. Andrea Volaříková

Diplomová práce

Zavádění nových politických značek na český trh a předvolební kampaň těchto stran pro parlamentní volby 2010

Introduction of new brands on the Czech political market and election campaign these parties for the parliamentary elections 2010
Anotace:
Práce se zabývá zaváděním nových politických značek na český politický trh a kampaní těchto stran pro parlamentní volby 2010. Zkoumány jsou dvě nové politické formace, které v těchto volbách uspěly – Věci veřejné a TOP 09.Jelikož je potřeba na proces zavádění nových politických značek na český trh nahlížet komplexně, pozornost je věnována jak okolnímu prostředí (českému politickému trhu, mediálnímu …více
Abstract:
Master thesis deals with the introduction of new brands on the Czech political market and political campaigns of those parties for parliamentary elections 2010th. It investigates two new political formation which succeed in this election - Public Affairs and TOP 09. As the need for the process of establishing new political brands to look comprehensively, attention is given to the surrounding environment …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 5. 1. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 24. 1. 2011
  • Vedoucí: doc. PhDr. Roman Chytilek, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Michal Pink, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií