Bc. Lucie Dražilová

Bakalářská práce

Alergie u předškolních dětí

Allergy of preschool children
Anotace:
Bakalářská práce je zaměřena na alergické děti v předškolním věku. První tři kapitoly jsou věnovány teoretickým poznatkům o alergickém onemocnění, psychomotorickém vývoje dítěte a systému předškolního vzdělávání. Poslední kapitola je prakticky zaměřena na nejčastější alergie, terapie u předškolních dětí.
Abstract:
Bachelor thesis is focused on the allergic children in preschool age. The first three chapters are devoted to theoretical knowledge about allergic disorders, psychomotor development of children and pre-school education system. The last chapter is almost focused on the most common allergy, therapy in preschool children
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 14. 12. 2009

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 2. 2. 2010
  • Vedoucí: PhDr. Mgr. Ilona Fialová, Ph.D.
  • Oponent: PhDr. Mgr. Lucie Procházková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta