Bc. Jana Fiedler

Bakalářská práce

Úroky z omeškania ako právny dôsledok porušenia záväzkov

Default interest as legal conseqvence of breach of commitments
Abstract:
The aim of the bachelor thesis is to show the real state of the application of default interest in practice. The bachelor thesis is divided into five chapters. The first chapter deals with breach of trade commitments and its consequences. The second chapter is devoted to the legislation of the default interest in commercial law. The third chapter analyzes and evaluates the application of default interest …více
Abstract:
Cieľom bakalárskej práce je poukázať na skutočný stav uplatňovania úrokov z omeškania v praxi. Bakalárska práca je rozdelená do piatich kapitol. Prvá kapitola sa zaoberá porušovaním obchodných záväzkov a jeho dôsledkami. Druhá kapitola je venovaná pojmu právnej úpravy úrokov z omeškania v obchodnom práve. Tretia kapitola analyzuje a vyhodnocuje uplatnenie úrokov z omeškania v praxi. Štvrtá kapitola …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 1. 5. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 13. 6. 2012
  • Vedoucí: doc. JUDr. Juraj Špirko, CSc.
  • Oponent: doc. JUDr. Soňa Kubincová, PhD.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS, Bankovní institut vysoká škola SK

Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

Bankovní institut vysoká škola SK

Bakalářský studijní program / obor:
Bankovnictví / Právní administrativa v podnikatelské sféře