Lukáš Jankových

Bakalářská práce

Rozbor současného stavu a základních parametrů motorových řetězových pil v lesní těžbě a arboristice

Analysis of the current state of basic dimensions for engine saws in wood processing and arboristics
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá rozborem současného stavu a možností využití motorových řetězových pil užívaných v lesní těžbě a arboristice. Dále pak přehledem technických parametrů a faktorů, které ovlivňují jejich použití a užitné vlastnosti s cílem jejich optimalizace při pracovní činnosti. Teoretické podklady jsou podpořeny vlastním měřením zaměřeným na tuto problematiku. Měření jsou prováděny osvědčenými …více
Abstract:
This bachelor’s thesis is concerning current status and utilization of motor chainsaws used in lumber industry and arboristics. Furthermore, with overview technical parameters and factors, which influence its field of application and it’s features with focus on optimization in work process. Theoretical basis is supported by measurement with focus on these issues. These measurements were conducted according …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 4. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: prof. Ing. Jindřich Neruda, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Mendelova univerzita v Brně, Lesnická a dřevařská fakulta