Lukáš Jankových

Bachelor's thesis

Rozbor současného stavu a základních parametrů motorových řetězových pil v lesní těžbě a arboristice

Analysis of the current state of basic dimensions for engine saws in wood processing and arboristics
Abstract:
Bakalářská práce se zabývá rozborem současného stavu a možností využití motorových řetězových pil užívaných v lesní těžbě a arboristice. Dále pak přehledem technických parametrů a faktorů, které ovlivňují jejich použití a užitné vlastnosti s cílem jejich optimalizace při pracovní činnosti. Teoretické podklady jsou podpořeny vlastním měřením zaměřeným na tuto problematiku. Měření jsou prováděny osvědčenými …more
Abstract:
This bachelor’s thesis is concerning current status and utilization of motor chainsaws used in lumber industry and arboristics. Furthermore, with overview technical parameters and factors, which influence its field of application and it’s features with focus on optimization in work process. Theoretical basis is supported by measurement with focus on these issues. These measurements were conducted according …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 29. 4. 2019

Thesis defence

  • Supervisor: prof. Ing. Jindřich Neruda, CSc.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Mendelova univerzita v Brně, Lesnická a dřevařská fakulta