Bc. et Bc. Olga Třísková

Diplomová práce

Studium proteinů účastnících se signální dráhy rostlinných hormonů pomocí nukleární magnetické rezonance

Study of proteins involved in plant hormone signaling pathway using nuclear magnetic resonance
Anotace:
Cílem této práce bylo sekvenční přiřazení CKI1RD domény. Získaná data ze sekvenčního přiřazení byla použita pro interpretaci titračních experimentů, které monitorovaly změny způsobené interakcí mezi CKI1RD s MgCl2 a s BeCl2/NaF. BeCl2/NaF mimikovalo fosfátovou skupinu. Pro studium byla použita nukleární magnetická rezonance.
Abstract:
The goal of this diploma thesis was to perform sequential assignment of the CKI1RD domain and the gained data were used to interpret titration experiments used for the monitoring of the changes caused by the CKI1RD interaction with MgCl2 and BeCl2/NaF, as a mimic of phosphate, by using nuclear magnetic resonance spectroscopy.
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 18. 5. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 22. 6. 2010
  • Vedoucí: prof. Mgr. Lukáš Žídek, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta

Masarykova univerzita

Přírodovědecká fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Biochemie / Biomolekulární chemie