Bc. Marek Daňko

Master's thesis

Antropologická analýza lidských kosterních pozůstatků z městského hřbitova v Bardejově

Anthropological analysis of human skeletal remains from cemetery of Bardejov city
Abstract:
Analyses of stress indicators provide us information how the past populations have been previously adapted to the physical, cultural and biological factors of environment. Skeletal remains of infants and juveniles are rarely included in these kinds of analyses because of poor preservation. The aim of this study was to analyze human skeletal remains from the municipal cemetery of Saint Giles Basilica …more
Abstract:
Analýza stresových ukazatelů nám přináší informace o tom jak byly populace v minulosti adaptované na fyzické, kulturní a biologické faktory prostředí. Kosterní pozůstatky nedospělých jedinců jsou zřídka předmětem těchto studií, jelikož se obvykle zachovávají mnohem hůře než pozůstatky dospělých jedinců. Cílem této práce byla analýza lidských kosterních pozůstatků z městského kostelního pohřebište z …more
 
 
Language used: Slovak
Date on which the thesis was submitted / produced: 22. 5. 2015

Thesis defence

  • Date of defence: 15. 6. 2015
  • Supervisor: doc. RNDr. Miroslav Králík, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta

Masaryk University

Faculty of Science

Master programme / field:
Anthropology / Anthropology

Theses on a related topic