Bc. Jiří Sukup

Diplomová práce

Zavedení modelu EFQM řízení kvality v Policii České republiky a jeho posouzení řadovými pracovníky

Implementation of Management tool EFQM Model Excelence and its assesment by the street-level emloyees
Anotace:
Cílem diplomové práce je objasnit na základě provedené analýzy probíhající změny v Policii ČR v souvislosti s implementací manažerského nástroje modelu EFQM. Jak jsou tyto změny vnímány zaměstnanci Policie ČR a veřejností. Teoretická část diplomové práce se zabývá základní koncepcí modelu EFQM, jeho vznikem, vývojem a následném využití v organizacích. V další kapitole je popsána implementace modelu …více
Abstract:
The major aim of this thesis is to clarify current alterations to the Police of the Czech Republic in context of EFQM model implemetation and to find out how these changes are perceived by Czech Police stuff and public of this country. The theoretical part of this thesis is focused on the basic concept of the EFQM tool. Its formation, development and subsequent use in organizations. There are also …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 10. 6. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 17. 6. 2010
  • Vedoucí: Mgr. Ondřej Hora, Ph.D.
  • Oponent: PhDr. Mirka Nečasová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií