Theses 

Komplexní návrh řešení informačního systému ve firmě KPB Intra Bučovice – Bc. Robert SANTLER

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Fakulta aplikované informatiky

Magisterský studijní program / obor:
Inženýrská informatika / Informační technologie

Bc. Robert SANTLER

Diplomová práce

Komplexní návrh řešení informačního systému ve firmě KPB Intra Bučovice

Comprehensive draft of information system analysis in KPB Intra Bučovice Company\nl{}

Anotace: Záměrem této diplomové práce bylo navrhnout komplexní informační zabezpečení typické pro středně velkou firmu zabývající se elektrotechnickou výrobou. Práce je zaměřena na analýzu stávajícího stavu informačního zabezpečení ve firmě KPB Intra s.r.o. Prostřednictvím softwarového nástroje se snaží najít slabiny v síťovém provozu a rozborem požadavků zákazníka hledá prostor pro úspory v komunikačním zabezpečení. Pomocí zjištěných poznatků a moderních trendů v informačních technologiích nabízí možné řešení nejen v oblasti komunikace pomocí IP, ale i v oblasti video záznamu jakožto vhodného prostředku pro optimální výrobní proces. Předpoklad Snaha racionálně využívat vložené investiční prostředky do informačních zařízení vede k zavedení video záznamů jako prostředku v hledání optimálního výrobního procesu.

Abstract: The intent of this thesis was to design complex information security that is typical for midsize company engaged in manufacturing electronic. This thesis is focused on analyzing the current state of information security in the company KPB Intra s. r. o. By means of software it tries to pinpoint weak points in the network operation. Throughout the analysis of requirements it looks for space saving in communication security. Using established knowledge and modern trends in information technology, it offers a possible solution not only in communication with IP but also in the video recording as a suitable medium for the optimal production process. Effort to rationally use the embedded investment funds in information equipment leads to introduction of video recording as means of finding the optimal production process.

Klíčová slova: LAN, směrovač, přepínač, VoIP, IP, firewall

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 13. 5. 2011
  • Identifikátor: 20701

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Miroslav Matýsek, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti až od 13. 05. 2011

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
https://portal.utb.cz/stag?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=20701 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta aplikované informatiky
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe

Jak správně citovat práci

SANTLER, Robert. Komplexní návrh řešení informačního systému ve firmě KPB Intra Bučovice. Zlín, 2011. diplomová práce (Ing.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta aplikované informatiky

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 22. 4. 2019 16:29, 17. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz