Bc. Zuzana Harciníková

Bakalářská práce

Hudební tvorba Milana Uherka – tematický katalog skladeb

Music production of Milan Uherek - catalogue of music
Anotace:
Tato bakalářská diplomová práce mapuje a popisuje hudební tvorbu Milana Uherka (1925 Bzenec – 2012 Jičín), známého především jako zakladatele a dlouholetého sbormistra proslulého libereckého dětského pěveckého sboru Severáček. V úvodu je vypracován stav bádání o Milanu Uherovi. Dále práce vyzdvihuje Uherkův skladatelský odkaz a stručně popisuje, s jakým záměrem psal autor svá díla a kde čerpal inspiraci …více
Abstract:
This thesis maps and describes the musical work of Milan Uherek (1925 Bzenec – 2012 Nová Paka) who is known primarily as the founder and longtime choirmaster of the renowned children’s choir Severáček in Liberec. In the introduction there is written criticism of literature writing about Milan Uherek. Furthermore, Uherek’s composer legacy is highlighted and it is described which aim he wrote his compositions …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 4. 5. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 10. 6. 2015
  • Vedoucí: PhDr. Martin Flašar, Ph.D.
  • Oponent: doc. PhDr. Jiří Zahrádka, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta